University of Wroclaw

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Aktualności > Nowy projekt Centrum - ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ rusza od października 2021

ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ

Zbiorową świadomość kontroluje nie ten, kto szarym masom stawia barykady, ale ten, kto wybitnym jednostkom podstawia szachownice.

Xavier Messing, "46 sekund", II wyd. 2021 www.46sekund.com

Nowy Projekt ekspercko-edukacyjny Centrum - ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ to odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie różnych środowisk oraz instytucji w zakresie wiedzy eksperckiej i edukacji z tego obszaru. Inspiracją do jego powstania jest główna myśl oraz książka Xaviera Messinga "46 sekund", która doczekała się II wydania nakładem akademickiej oficyny wydawniczej Pilcrow PRESS.

Merytoryczną pieczę nad II wydaniem książki i kolejnych, które powstaną spod pióra Autora "46 sekund" sprawuje specjalnie powołana do tego celu Kapituła złożona z trzech Recenzentów, którzy są autorami rekomendacji także jej I edycji. Kapituła wraz z Autorem książki pełni równocześnie rolę Rady Programowej niniejszego projektu ekspercko-edukacyjnego nawiązującego do problematyki i metodologii książki, która będzie sprawować nadzór nad jego realizacją. Przedstawione w powieści zagadnienia związane z myśleniem krytycznym, pogłębioną wielopoziomową refleksją, technologiami projektowania i kontroli zbiorowej świadomości (strategiczne zarządzanie percepcją) są kluczowe w zrozumieniu skomplikowanych mechanizmówwspółczesnej rzeczywistości.

Specjalistyczna oraz aktualizowana na bieżąco wiedza, nowe wyzwania edukacyjne zwiększające zakres kompetencji niezbędnych do opracowania koncepcji ofensywnych i defensywnych są priorytetem Centrum. Realizacja projektu będzie wielopoziomowa. W jego ramach przewidziana jest m.in. organizacja seminariów eksperckich, opracowywanie analiz, przygotowywanie ekspertyz, cyklicznych raportów i rekomendacji, a także organizowanie konferencji oraz działalność publikacyjna.

thumbnail_RADA-PROGRAMOWA-5A