University of Wroclaw

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekty > BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE -SZKOLNICTWO PL

I SEMINARIUM EKSPERCKIE ON-LINE 16.12.2021 na platformie Centrum MS Teams UWr w ramach PROJEKTU :BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE - SZKOLNICTWO PL realizowanego w kooperacji Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW https://tpcoe.gov.pl/

bezpieczenstwo-jest-najwazniejsze---szkolnictwo-pl

II SEMINARIUM EKSPERCKIE ON-LINE 15.02.2022 na platformie Centrum MS Teams UWr w ramach PROJEKTU :BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE - SZKOLNICTWO PL realizowanego w kooperacji Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW https://tpcoe.gov.pl/

15022022-(5)

W trosce o bezpieczeństwo i rozwój kompetencji kadry zarządczej oraz pozostałych struktur polskiego systemu szkolnictwa przygotowaliśmy w kooperacji Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW specjalny projekt badawczo-edukacyjny dedykowany obszarowi szkolnictwa w Polsce BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE - SZKOLNICTWO PL, którego realizację zapoczątkowało pierwsze zamknięte seminarium eksperckie o charakterze informacyjno-szkoleniowym adresowane do kadry zarządczej kluczowych instytucji struktur szkolnictwa Polsce (Agenda seminarium w załączniku).

Istotnym uzupełnieniem niniejszego seminarium eksperckiego było zaproponowanie jego uczestnikom dostępu do profesjonalnego programu szkoleniowego w ramach platformy e-learningowej Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW z zakresu przeciwdziałania i reagowania na różnego typu współczesne zagrożenia ze szczególnym naciskiem kładzionym na zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Z przyjemnością zaprosiliśmy członków kadry zarządczej kluczowych instytucji systemu edukacji w Polsce do udziału w seminarium. I Seminarium eksperckie odbyło się 16.12.2021 (czwartek) w wersji on-line na platformie MS Teams Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele MEiN oraz przedstawiciele kadry zarządczej 10 województw. II Seminarium eksperckie dla przedstawicieli pozostałych województw odbędzie się w II połowie stycznia 2022. Jest to wygodna forma umożliwiająca wzięcie udziału wszystkich zainteresowanych bez konieczności przemieszczania się i angażowania większej ilości czasu, niż jest to konieczne. Zachęcamy do rozpropagowania tej informacji wśród kadry zarządczej Państwa Instytucji.

Udział w seminarium eksperckim oraz odbycie kursu w ramach programu szkoleniowego CPT ABW jest bezpłatne dla uczestników seminarium. Rejestracja na seminarium jest obligatoryjna i dotyczy wyłącznie przedstawicieli zaproszonych instytucji. Zależy nam na tym, aby stopniowo przeszkolić kadry także niższych szczebli struktury szkolnictwa. Temu zagadnieniu było poświęcone niniejsze seminarium. Dotychczas nie została zaproponowana i wdrożona spójna koncepcja edukacji w tym zakresie w naszym kraju. Postanowiliśmy w kooperacji obu prowadzonych przez nas centrów (uniwersyteckiego i rządowego) zapoczątkować ten proces w naszym kraju. W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału nie tylko w niniejszym seminarium, ale także pozostałych modułach tego projektu. Jednym z kluczowych jest ewaluacja platformy szkoleniowej oraz wstępna diagnoza środowiska dotycząca działań koniecznych do podjęcia w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania zagrożeniom i reagowania na nie. Będzie to pomocne do wsparcia budowy strategii Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz strategii w ramach w województw w zakresie edukacji różnych środowisk społeczeństwa w naszym kraju w tym zakresie.

Jeśli chodzi o ofertę dopełniającą seminarium – kurs e-learningowy CPT ABW - przygotowana platforma jest bardzo profesjonalnym i rozwojowym narzędziem do przekazu podstawowej wiedzy w zakresie kluczowych zagrożeń i edukacji antyterrorystycznej. Kurs e-learningowy Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW został przygotowany w oparciu o wiedzę ekspercką funkcjonariuszy Centrum oraz wsparcie merytoryczne ze strony partnerskich służb specjalnych. Jego celem jest podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń terrorystycznych służb i urzędników administracji publicznej. Składa się z pięciu modułów: I. Radykalizacji, II. Rekomendowanych zachowań w przypadku zagrożenia o charakterze terrorystycznym, III. Ratownictwa IV. Cyberbezpieczeństwa oraz V. Komunikacji strategicznej i Infrastruktury. W skład pakietu szkoleniowego wchodzi łącznie 7 filmów oraz 40 animacji, zawiera elementy interaktywne. Po każdym etapie jest test, bardzo dobrze przygotowany od strony metodycznej. Kurs jest tak zaprojektowany, że do elementów wcześniejszych danego modułu można dowolną ilość razy wracać i w zależności od zapotrzebowania uzupełnić wiedzę.

Na chwilę obecną z portalu e-learningowego korzystają przedstawiciele służb oraz kadra administracji publicznej. Możliwość skorzystania ze szkolenia została omówiona na seminarium, podstawowe informacje są także na stronie portalu e-learningowego - www.learning.tpcoe.gov.pl). Ze szkolenia skorzystało obecnie 43 tysiące użytkowników. Naszym celem jest przeszkolenie różnych środowisk - w tym kluczowego dla rozwoju naszego kraju – kadr związanych ze szkolnictwem w Polsce.

Uczestników I SEMINARIUM EKSPERCKIE (16.12.2021) zapraszamy do rejestracji w charakterze koordynatorów projektu BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE - SZKOLNICTWO PL realizowanego w kooperacji Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABWw ramach województw i rozpropagowanie tej informacji wśród instytucji z sektora edukacji w Polsce (Kuratoria, Centra/Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli).

BEZPIECZENSTWO-JEST-NAJWAZNIEJSZE---EDUKACJA-PL---16122021_-agenda-1 (PDF / 473.58 kb)

270407695_344594841005291_395841098281150019_n

FORMULARZ zapisów dla KOORDYNATORÓW WOJEWÓDZTW projektu BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE - SZKOLNICTWO PL realizowanego w kooperacji Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW - TERMIN ZAPISÓW DO 22.01.2022 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBZ2TxR0DnFFZBkarsrmOapU24Iec-3vZppkvfc7ssdKU30Q/viewform