University of Wroclaw

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekty > Bezpieczenie UWr

#Bezpiecznie UWr

„Najważniejszym celem wydarzeń realizowanych w ramach projektu #BEZPIECZNIE UWr jest edukacja środowiska akademickiego oraz otoczenia zewnętrznego uczelni w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz uwrażliwianie na różne typy zagrożeń występujące w bliższym i dalszym otoczeniu uczelni”,

co na łamach Przeglądu Uniwersyteckiego (NR 2–3 | 2019) podkreśliła prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź (współorganizator cyklu konferencji #Bezpiecznie UWr, kierownik Zakładu Socjologii, Pełnomocnik Dziekana WNS UWr ds. Bezpieczeństwa oraz inicjatorka, autorka koncepcji i kierownik Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego).

Cykl spotkań #BEZPIECZNIE UWr prowadzony jest od 2016 roku, stawia przede wszystkim na edukacyjny i informacyjny wymiar. Wykłady eksperckie oparte na doświadczeniu i długoletniej pracy naszych prelegentów (przedstawicieli służb i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP) oraz warsztatowa forma spotkań naukowych – sprzyjają uwrażliwieniu zainteresowanych uczestników na współczesne zagrożenia i ich ewoluowanie nie tylko w wymiarze czasowo-przestrzennym. Przedstawiane podczas spotkań przypadki oraz sposoby radzenia sobie z problemami mają na celu nie tylko przekaz rzetelnej wiedzy, ale i dostarczenie zasobu gotowych wzorców zachowań i pożądanych postaw, podkreślając konieczność refleksyjnego spojrzenia na otaczający nas świat oraz potrzebę stałego aktualizowania wiedzy, w tym samoedukacji.

We współorganizację wszystkich dotychczasowych edycji zaangażowana była Kierownik Biura Karier – Dominika Buczkowska, Kierownik Działu Spraw Obronnych – płk Marek Sielski, Inspektor BHP UWr - Dawid Piekarski

oraz kadra Wydziału Nauk Społecznych UWr i Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr. Kolejne edycje tylko w takim składzie i sukcesywnie poszerzanym o kolejnych ekspertów:)