University of Wroclaw

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa

Znajdujesz się w: Strona główna > O nas

thumbnail_134362973_2851062281804944_4558873359519707999_n

CENTRUM STUDIÓW I EDUKACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr powstało 27.03.2020 roku na mocy Zarządzenia Rektora UWr Nr 36/2020 zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym oraz Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego. Centrum jest jednostką badawczą i dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, która w założeniu będzie realizować szereg celów i zadań na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez współpracę z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym (w tym - innymi uczelniami - cywilnymi i wojskowymi oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi z zakresu edukacji i bezpieczeństwa etc.)

Do podstawowych celów działalności Centrum należy: