University of Wroclaw

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Projekty > ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ

ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ

Zbiorową świadomość kontroluje nie ten, kto szarym masom stawia barykady, ale ten, kto wybitnym jednostkom podstawia szachownice.

-Xavier Messing, "46 sekund", II wyd. 2021

Nowy Projekt ekspercko-edukacyjny Centrum - ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ to odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie różnych środowisk oraz instytucji w zakresie wiedzy eksperckiej i edukacji z tego obszaru. Inspiracją do jego powstania jest główna myśl oraz książka Xaviera Messinga "46 sekund", która doczekała się II wydania nakładem akademickiej oficyny wydawniczej Pilcrow PRESS.

Merytoryczną pieczę nad II wydaniem książki i kolejnych, które powstaną spod pióra Autora "46 sekund" sprawuje specjalnie powołana do tego celu Kapituła złożona z trzech Recenzentów, którzy są autorami rekomendacji także jej I edycji. Kapituła wraz z Autorem książki pełni równocześnie rolę Rady Programowej niniejszego projektu ekspercko-edukacyjnego nawiązującego do problematyki i metodologii książki, która będzie sprawować nadzór nad jego realizacją. Przedstawione w powieści zagadnienia związane z myśleniem krytycznym, pogłębioną wielopoziomową refleksją, technologiami projektowania i kontroli zbiorowej świadomości (strategiczne zarządzanie percepcją) są kluczowe w zrozumieniu skomplikowanych mechanizmów współczesnej rzeczywistości.

Specjalistyczna oraz aktualizowana na bieżąco wiedza, nowe wyzwania edukacyjne zwiększające zakres kompetencji niezbędnych do opracowania koncepcji ofensywnych i defensywnych są priorytetem Centrum. Realizacja projektu będzie wielopoziomowa. W jego ramach przewidziana jest m.in. organizacja seminariów eksperckich, opracowywanie analiz, przygotowywanie ekspertyz, cyklicznych raportów i rekomendacji, a także organizowanie konferencji oraz działalność publikacyjna.

CYKL SEMINARIÓW SPECJALISTYCZNYCH:

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE. PRZEKAZ JAWNY - PRZEKAZ NIEJAWNY - RÓŻNICE, ANALIZY INTERPRETACJE.

SEMINARIUM EKSPERCKIE (WPROWADZAJĄCE) - 9.12.2021

W ramach projektu ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ 9.12 2021 odbyło się I Seminarium Eksperckie adresowane do kół naukowych, kadry, studentów oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Centrum pt. „Światy równoległe. Przekaz jawny - przekaz niejawny -różnice, analizy, interpretacje”. Wprowadzenie do seminarium - Xavier Messing, międzynarodowy doradca instytucji wywiadowczych i kontrwywiadowczych, autor książki „46 sekund”, II wyd. 2021.

Równolegle na przełomie lutego/marca 2022 ruszy cykl seminariów edukacyjnych w ramach tego projektu. Zagadnienia związane z myśleniem krytycznym, pogłębioną wielopoziomową refleksją, technologiami projektowania i kontroli zbiorowej świadomości (strategiczne zarządzanie percepcją) są kluczowe w zrozumieniu skomplikowanych mechanizmów współczesnej rzeczywistości. Specjalistyczna oraz aktualizowana na bieżąco wiedza, nowe wyzwania edukacyjne zwiększające zakres kompetencji niezbędnych do opracowania koncepcji ofensywnych i defensywnych są priorytetem Centrum. Stąd idea realizacji niniejszego projektu oraz proponowany cykl seminaryjny i inne towarzyszące mu przedsięwzięcia naukowe, konferencyjne, wdrożeniowe i edukacyjne w ramach tego projektu. Seminaria będą prowadzone na różnych poziomach zaawansowania. Będą wśród nich seminaria tzw. kontekstowe (dot. przykładowo wirtualnej rzeczywistości, SI, deep fake) i osobne cykle edukacyjno-analityczno-badawcze adresowane głównie do kół naukowych i zainteresowanych problematyką studentów i doktorantów nie tylko UWr, o docelowo (edukacyjnie/analitycznie) coraz wyższym poziomie zaawansowania. O szczegółach będziemy sukcesywnie informować na obu stronach Centrum.

indeks

I SEMINARIUM EDUKACYJNE (KONTEKSTOWE) - 28.02.2022

W ramach projektu ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ odbędzie się w końcu miesiąca seminarium edukacyjne z cyklu „Światy równoległe. Przekaz jawny - przekaz niejawny - różnice, analizy, interpretacje” adresowane do kół naukowych, kadry, studentów oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Centrum.

Tematem najbliższego spotkania 28.02 będzie "Sztuczna inteligencja - czym jest i jak jest wykorzystywana w świecie wirtualnego przekazu”. Prelegentem - gość z Akademii Wojsk Lądowych. Kolejne seminarum będzie poświęcone zagadnieniu deep fake. Planujemy jego organizację 28.03. Informacje pojawią się na obu stronach Centrum.

Natomiast od połowy marca do czerwca 2022 zostanie uruchomiony w ramach tego projektu ciąg osobnego cyklu czterech seminariów adresowanych głównie do kół naukowych i zainteresowanych problematyką studentów i doktorantów nie tylko UWr, w ramach którego docelowo mamy w planie realizację edukacyjnie i naukowo coś specjalnego.

Czas sesji będzie zatem bardzo aktywny w ramach Centrum, a jej zakończenie.... Będzie się działo )

Link do Formularza Rejestracji na seminarium:

https://docs.google.com/forms/d/1wty...e

indeks

II SEMINARIUM EDUKACYJNE (KONTEKSTOWE) - 28.03.2022

DEEPFAKE - NIEBEZPIECZNE NARZĘDZIE WALKI INFORMACYJNEJ 28.03

W ramach projektu ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ link: https://www.cseb.uni.wroc.pl/.../ANATOMIA-ZARZADZANIA...
zapraszamy na kolejne seminarium edukacyjne (kontekstowe) z cyklu „Światy równoległe. Przekaz jawny - przekaz niejawny - różnice, analizy, interpretacje” adresowane do kół naukowych, kadry, studentów oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Centrum.
Ostatnie seminarium (28.02) dotyczyło sztucznej inteligencji (SI) -"Sztuczna inteligencja - czym jest i jak jest wykorzystywana w świecie wirtualnego przekazu".
Tematem najbliższego seminarium 28.03 będzie "DEEPFAKE - niebezpieczne narzędzie walki informacyjnej". Prelegentem - gość z Akademii Wojsk Lądowych.
Od 2.04 do czerwca 2022 zostanie uruchomiony w ramach tego projektu ciąg osobnego cyklu seminariów analityczno-metodologicznych adresowanych głównie do kół naukowych i zainteresowanych problematyką studentów i doktorantów nie tylko UWr, w ramach którego docelowo mamy w planie realizację edukacyjnie i naukowo coś specjalnego.
Link do formularza rejestracji na seminarium 28.03 (pon.) 16.00-17.30 "DEEPFAKE - niebezpieczne narzędzie walki informacyjnej" ZAPRASZAMY
LINK REJESTRACYJNY:
https://tiny.pl/9n6zn

(12)

I SEMINARIUM METODOLOGICZNO-ANALITYCZNE - 9.04.2022

WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ZWIĘKSZAJĄCE PODATNOŚĆ NA RÓŻNE RODZAJE WPŁYWU

SEMINARIUM METODOLOGICZNO-ANALITYCZNE - "ŚWIATY RÓWNOLEGŁE - PRZEKAZ JAWNY, PRZEKAZ NIEJAWNY - RÓŻNICE ANALIZY, INTERPRETACJE", 9.04 2022 o godz. 14.00 on-line na platformie MS Teams UWr.

W ramach projektu "Anatomia zarządzania percepcją" realizowane są różne cykle seminaryjne. Dwa seminaria edukacyjne (kontekstowe) dotyczące SI i deepfake za nami. Piszcie o czym chcielibyście Państwo kolejne. 

Aktualnie rozpoczynamy drugi cykl. Docelowo jest to cykl seminariów organizowanych raz w miesiącu o charakterze metodologiczno-analitycznym adresowanych do przedstawicieli kół naukowych, doktorantów i zainteresowanych problematyką studentów. 

SEMINARIUM I : WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ZWIĘKSZAJĄCE PODATNOŚĆ NA RÓŻNE RODZAJE WPŁYWU

W ramach pierwszego seminarium słuchacze zostaną zapoznani z celami seminarium, warunkami uczestnictwa oraz problematyką poruszaną w czasie kolejnych spotkań. Będzie to również jedno z trzech zajęć poświęconych problematyce teoretycznych podstaw oddziaływania na decyzje i postawy człowieka. Prowadzący skupi się na omówieniu czym z perspektywy procesu komunikacyjnego różni się informacja od perswazji oraz jakie cechy definiują zjawisko manipulacji. Następnie przedstawione zostanie zasadnicze zagadnienie zajęć, tj. błędy poznawcze człowieka jako czynnik wzmacniający podatność na wywieranie wpływu na jednostki i grupy społeczne. Prowadzenie: prof. UWr dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź  oraz dr Kamil Baraniuk (doktorat z zakresu analizowania zjawiska trollingu)

LINK REJESTRACYJNY (rejestracja do piątku 8.04 do godz.12.00) https://tiny.pl/9ks9d

thumbnail_277578783_410585927739515_2663638148339173123_n

II SEMINARIUM METODOLOGICZNO-ANALITYCZNE - 28.05.2022

ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ZWIĘKSZAJĄCE PODATNOŚCI NA RÓŻNEGO RODZAJU WPŁYWY

28.05 2022 o godz. 13.00 on-line na platformie MS Teams UWr.
Link rejestracyjny na seminarium: https://tiny.pl/96lrx

W ramach projektu "ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ" realizowane są trzy cykle seminaryjne: SEMINARIA EKSPERCKIE, SEMINARIA EDUKACYJNE (KONTEKSTOWE) i METODOLOGICZNO-ANALITYCZNE. Dwa seminaria edukacyjne (kontekstowe) dotyczące SI i Deepfake za nami. W kwietniu rozpoczęliśmy cykl seminariów metodologiczno-analitycznych. Pierwsze seminarium dotyczyło wewnętrznych uwarunkowań zwiększających podatność na różne rodzaje wpływy.
Docelowo jest to cykl seminariów organizowanych raz w miesiącu o charakterze metodologiczno-analitycznym adresowanych do przedstawicieli kół naukowych, doktorantów i zainteresowanych problematyką studentów. 

SEMINARIUM II: ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ZWIĘKSZAJĄCE PODATNOŚCI NA RÓŻNEGO RODZAJU WPŁYWY

W ramach drugiego seminarium słuchacze zostaną zapoznani z zewnętrznymi uwarunkowaniami, które wzmacniają podatność jednostki na różne rodzaje wpływu. Pierwsza część zostanie poświęcona zarysowaniu naturalnych dla dyskursu publicznego zjawisk zaburzających procesy komunikacyjne i poznawcze człowieka. Następnie prowadzący omówi problem intencjonalnego oddziaływania na infosferę, która zachodzi w ramach międzypaństwowej walki informacyjnej. Druga część zajęć będzie dotyczyła omówienia badań empirycznych dotyczących symptomów trollingu w dyskusji o rusofobii oraz treści łączących 5G z COVID-19. Badania zostaną omówione przy przyjęciu optyki podatności jednostki na manipulację i inne rodzaje wpływu. Prowadzenie: prof. UWr dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź  oraz dr Kamil Baraniuk (doktorat z zakresu analizowania zjawiska trollingu)
Plan seminarium:
1. "Zanieczyszczenie" środowiska informacyjnego – zarys zagadnienia
2. Ingerowanie w infosferę w ramach walki informacyjnej między państwami
3. Symptomy trollingu w dyskusji o rusofobii w polskojęzycznych mediach społecznościowych
4. Wzrost wypowiedzi łączących COVID-19 z technologią 5G w pierwszej fazie pandemii
5. Propozycje dalszych badań, interesujące problemy i obszary analizy 

LINK REJESTRACYJNY NA SEMINARIUM: https://tiny.pl/96lrx

thumbnail_+Anatomia-Zarzadzania-Percepcja-904-(2)

III SEMINARIUM METODOLOGICZNO-ANALITYCZNE - 16.07.2022

III SEMINARIUM METODOLOGICZNO-ANALITYCZNE - "ŚWIATY RÓWNOLEGŁE - PRZEKAZ JAWNY, PRZEKAZ NIEJAWNY - RÓŻNICE ANALIZY, INTERPRETACJE" za nami. W jego ramach odbyło się spotkanie trzonu grupy badawczej złożonej głównie z doktorantów uczestniczących w dwóch seminariach wprowadzających dotyczących wewnętrznych ograniczeń i zewnętrznych czynników potęgujących wpływ na percepcję, interpretacje i zachowania jednostek i grup społecznych o różnym zasięgu (mikro-mezo i makro). Jego celem było określenie obszarów problemowych i kierunków analiz, które będą prowadzone w ramach projektu.
W ramach projektu "ANATOMIA ZARZĄDZANIA PERCEPCJĄ" realizowane są trzy cykle seminaryjne: SEMINARIA EKSPERCKIE, SEMINARIA EDUKACYJNE (KONTEKSTOWE) i METODOLOGICZNO-ANALITYCZNE.
Po przerwie wakacyjnej, w nowym roku akademickim ruszamy z ich kontynuacją. Będzie równie ciekawie jak w tym roku. Stopniowo będziemy wprowadzać zainteresowanych w coraz bardziej złożone zjawiska i procesy. Obecny rok poświęciliśmy na zagadnienia kontekstowe (bazowe). Znajomość kontekstu i jego znaczenia dla prowadzonych analiz, czegokolwiek by one nie dotyczyły - jest kluczowe. Będziemy do tego jeszcze wielokrotnie wracać podczas kolejnych seminariów. Do zobaczenia po przerwie.

294133666_714593459630806_300301678531428356_n