University of Wroclaw

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa

Znajdujesz się w: Strona główna > Struktura Centrum

artificial-intelligence-3382507_960_720

Struktura Centrum

KIEROWNIK CENTRUM: prof. UWr dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

B-Wisniwska-Paz-300x300

Barbara Wiśniewska-Paź - prof. nadzw. dr hab., kierownik Zakładu Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Vice-Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Bezpieczeństwie UWr. Pełnomocnik Dziekana WNS UWr ds. Bezpieczeństwa 2017-2020, 2020- trwa, 20012-2017 Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UWr oraz Konwentu WNS UWr, Inicjatorka, autorka koncepcji i kierownik CENTRUM STUDIÓW I EDUKACJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest konsultantem przygotowywanej przez MSWiA Ustawy o Ochronie Ludności w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego utworzonego przez Rektora UWr przy WPAiE UWr pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Kocowskiego. W jego ramach jest kierownikiem Interdyscyplinarnej Grupy Roboczej ds. obrony cywilnej i służb mundurowych (PSP, Policja, Straż Graniczna).

Współorganizator cyklu konferencji eksperckich z zakresu bezpieczeństwa #BEZPIECZNIE/ #CYBERBEZPIECZNIE UWr prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim, kierownik dwóch projektów: Badanie Jakości Kształcenia oraz Badanie Jakości Edukacji Zdanej na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zakresie socjologii edukacji, komunikacji społecznej, socjologii bezpieczeństwa oraz socjologii sportu.

2016-2020 - konsultant naukowy Ośrodka Szkolenia Wojsk Specjalnych / Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK), od 2020 – trwa, ekspert i konsultant naukowy Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, inicjatorka zawarcia i pełnomocnik ds. współpracy w ramach porozumień międzyuczelnianych Uniwersytetu Wrocławskiego/ w tym Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa UWr z: Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Krakowie, Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie oraz Wydziałem Edukacji i Wydziałem Obronności i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Autorka haseł encyklopedycznych, artykułów, ekspertyz, analiz, raportów oraz książek z w/w zakresów problemowych. Nauczyciel akademicki z ponad dwudziestopięcioletnim stażem pracy naukowo-dydaktycznej. W ramach Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem naukowym i autorką programu dwóch Specjalności: Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego na I st. Socjologii (studia stacjonarne licencjackie) oraz Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych na II st. Socjologii (studia stacjonarne magisterskie).

Członek PAN (Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa /Komitet Nauk Pedagogicznych) 2017-2020, kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (w tym międzynarodowych: Schweizerische Gesellschaft fuer Soziologie/ Swiss Sociological Assotiation oraz Europaeisches Forum fuer Freiheit im Bildungswesen/ European Forum for Freedom in Education EFFE), kilkudziesięciu komitetów naukowych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także komitetów naukowych i kolegiów recenzentów w ramach wydawnictw i czasopism naukowych. Członek Zespołu Badawczego Inicjatywa Helwecka/Uniwersytet Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.

Biogram z wykazem ważniejszych publikacji: https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Profile-pracownikow/dr-hab-Barbara-Wisniewska-Paz-prof-UWr

ZESPÓŁ CENTRUM:

ZESPÓŁ EKSPERTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z CENTRUM:

STUDENCI/DOKTORANCI WSPÓŁPACA Z CENTRUM: